بیش از 110 متن کارت عروسی خاص و جذاب

کامل‌ترین آرشیو برای متن‌های کارت عروسی که با سلیقه‌های مختلف توسط کارت نیک دسته‌بندی شده است. متن کارت عروسی یکی از بخشهای مهم در پروسه انتخاب کارت عروسی می‌باشد که نحوه دعوت از میهمانان شما به مراسم عروسیتان به این قسمت بستگی دارد. طیف وسیع متن‌های کارت عروسی از اشعار کهن فارسی تا متن‌های عاشقانه را شامل می‌شود که بسته به نوع مراسم و سلیقه شما انتخاب می‌شود. ما تعدادی متن آماده در چهار دسته متن کارت عروسی عاشقانه، متن کارت عروسی مذهبی، متن کارت عروسی خاص و متن کارت عروسی ساده به عنوان نمونه قرار داده‌ایم و شما می توانید متن دلخواهتان را از میانشان انتخاب نموده و یا از آنها ایده بگیرید. در صورتی که متنی را پسندیدید کد آن را هنگام سفارش وارد نمایید تا نمونه با آن متن برایتان ارسال شود.

الف) متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 1 :
الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندگی کنند
و با پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایمان جاودانه کرده‌اند، 
و به هم در آمیزند و یکی شوند،
چه شادمانه است فریاد گونه این سوگند

متن کارت عروسی 2

متن شماره 2 :
به سنت عشق گرد هم می آییم
آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است 

متن شماره 3 :
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.

متن کارت عروسی 4

متن شماره 4 :
ای کاش عشق را زبان سخن بود
آغاز زندگی مشترک خویش را جشن می گیرند
با تشریف فرمایی خود سرافرازمان فرمایید.

متن شماره 5 :
عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود و اینک وصال …
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها
رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما 

متن شماره 8 :
بهای عشق چیست بجز عشق یهم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق یعنی کامیابی

متن شماره 11 :
ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

متن شماره 12 :
قلب من و تو را
پیوند جاودانه مهری است در نهان
پیوند جاودانه ما نا گسسته باد
تا آخرین دم از نفس واپسین ما این عهد بسته باد

متن شماره 15 :
زندگی رسم خوشایندی است
ما گره خواهیم زد
دلها را باعشق زندگی را با مهر
ما به یک آینه یک بستگی پاک قناعت داریم
مقدمتان را گرامی میداریم

متن شماره 16 :
به سنت عشق گرد هم می آییم
آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است

 متن شماره 22 :
بهای عشق چیست بجز عشق
بهم رسیدن یعنی آغاز
با هم ماندن یعنی زندگی
زندگی با عشق کامیابی

متن شماره 23 :
خانه ای ساخته ایم سایبانش همه عشق
زیر پا فرش غرور و حصارش همه تکرار صفا
ما در این جمع لطیف
لطف دیدار تو را می طلبیم

متن شماره 24 :
حافظ شب هجران شد
بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارکباد
ای عاشق شیدایی

متن شماره 30 :
در قصر بلور دلهایمان پیوند همیشه سبز
خود را جشن میگیریم و کلبه عشقی می سازیم
میان باغ فرداها
زینت قصرمان دو چندان می شود با حضور شما

متن کارت عروسی 32

متن شماره 32 :
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

متن کارت عروسی 34

متن شماره 34 :
خانه ای می سازیم در بلندای بهار
بر درخت احساس روی گلبرگ گل نسترن
که از آن عشق خدا می روید
ما از احساس گل سرخ مدد می گیریم
و دل کوچکمان خشنود ز دیدار شما می گردد

متن کارت عروسی 37

متن شماره 37 :
خدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن برتر است
و به هر آنکه دوست تر میداری بچشان که دوست داشتن از عشق هم برتر است

متن کارت عروسی 38

متن شماره 38 :
می خواهیم با دل خویش مدارا کنیم
لحظه هایمان را با حضور عشق زیبا کنیم
و آشیانی تازه برپا کنیم
حضور شما در این بزم نشانه پاکترین محبتهاست

متن کارت عروسی 39

متن شماره 39:
خدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که
عشق از زندگی کردن برتر است
و به هر آنکه دوست تر میداری بچشان که
دوست داشتن از عشق هم برتر است.

متن کارت عروسی 40

متن شماره 40:
هرچه گویی آخری دارد بجز گفتار عشق
کین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را
مقدمتان را گرامی میداریم

متن کارت عروسی 41

متن شماره 41:
سوره عشق شنیدنی است
وقتی نگاهتان به تلاوت نشسته است

متن کارت عروسی 43

متن شماره 43:
گلی در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است
گو شمع میارید در این جمع که امشب
در محفل ما ماه رخ دوست تمام است

متن کارت عروسی 44

متن شماره 44:
با ترنم هستی همراه می شویم و پیمان می بندیم
که همیشه دوست بداریم مهر بورزیم عاشق باشیم
حضور شما خاطره این جشن را جاودانه می سازد

متن کارت عروسی 46

متن شماره 46:
بیائید تا خلوت ستارگان سفر کنیم
با یک ترانه از کوچه های عشق گذر کنیم
همگان را از محتوای عشق خبر کنیم
و سحرگاه پیوند را نظر کنیم

متن کارت عروسی 47

متن شماره 47:
با باوری تا انتهای افق عهدی به سپیدی گل یاس بسته ایم
بخشنده عشق شریک غم آمورنده شادی و این دلیلی برای حضور شما بر سفره محبت ماست

متن کارت عروسی 48

متن شماره 48:
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند
در بزمی کوچک شادی بزرگی موج می زند حضور شما در این بزم
نشانه پاکترین محبتهاست

متن کارت عروسی 52

متن شماره 52:
در میان همه گلهای نجیب گل مریم چیدم
و اندرین محفل عشق با دو صد شاخه یاس
مقدم پاک شما یاران را همه گل می کاریم

متن کارت عروسی 54

متن شماره 54:
نامه ای بنوشته بودیم از الست
تا بخوانیدش کنون مستانه مست
ما به شمع رویتان دل بسته ایم
تا دهیم این عاشقان را دست به دست

متن کارت عروسی 56

متن شماره 56:
مرا به رجعت خورشید باور است هنوز
دل بسته ایم به صبح سپید،یه سپیدی بلندترین تیغه خورشید
دل بسته ایم به زندگی، با ما باشید

متن کارت عروسی 58

متن شماره 58:
کنار آشنایی تو آشیانه می کنم
فشای آشیانه را پر از ترانه می کنم
کسی سوال می کند به چه خاطر زنده ای؟
و من برای زندگی تو را بهانه می کنم
امیدواریم که گل وجودتان زیبا ترین نقش باغ خاطره این روز باشد

متن کارت عروسی 59

متن شماره 59:
مرا به رجعت خورشید باور است هنوز
دل بسته ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیغه خورشید
دل بسته ایم به زندگی با ما باشید

متن کارت عروسی 61

متن شماره 61:
آری، آغاز دوست داشتن است
ما به پایان دگر نیندیشیم
گرچه پایان راه ناپیداست
که همین دوست داشتن زیباست
مقدمتان گرامی باد

متن کارت عروسی 62

متن شماره 62:
زندگی چیزی نیست
که لب طاقچه عادت
از یاد من و تو برود
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست
به سنت عشق گردهم می آییم آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگیست

متن کارت عروسی 63

متن شماره 63:
یک سبد از گل یاس، عطر گیسوی چمن،
یک غزل آب روان، یک ترانه دست چنگ،
ما پر از شوق وصال همقدم با گل سرخ
می کنیم آغاز عشق

متن کارت عروسی 65

متن شماره 65:
قلب من و تو را
پیوند جاودانه مهری است در نهان
پیوند جاودانه ما ناگسسته باد
تا آخرین دم از نفس واپسین ما این عهد بسته باد

متن کارت عروسی 67

متن شماره 67:
بیایید تا خلوت ستارگان سفر کنیم با یک ترانه از کوچه های عشق گذر کنیم
همگان را از محتوای عشق خبر کنیم و سحرگاه پیوند را نظر کنیم

متن کارت عروسی 68

متن شماره 68:
از صدای سخن عشق تدیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند
در بزم کوچک ما شادی بزرگی موج می زند حضور شما در این بزم نشانه پاک ترین محبتهاست

متن کارت عروسی 70

متن شماره 70:
در قصر بلور دلهایمان پیوند همیشه سبز
خود را جشن میگیریم و کلبه عشقی می سازیم
میان باغ فرداها
زینت قصرمان دو چندان می شود با حضور شما

متن کارت عروسی 71

متن شماره 71:
ما به هم پیوستیم، آسمان آبی شد
آب هم آبی تر
لب این آب روان دل ما هم آبی
به شما هم گفتیم جشن ما شد کافی

متن کارت عروسی 72

متن شماره 72:
بیا تا خلوت ستارگان سفر کنیم
با یک ترانه از کوچه های عشق گذر کنیم
همگان را از محتوای عشق خبر کنیم
و سحرگاه پیوند را نظر کنیم

متن کارت عروسی 74

متن شماره 74:
اگر به خانه من آمدی
برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبختی بنگرم

متن کارت عروسی 75

متن شماره 75:
ای چراغ شرخ شقایق
با تو به قافله نور می پیوندیم، با تو
به سرمنزل امید میرویم، به بامداد مهر، به لحظه پیوند
در کنارمان باشید تا سپیده یکرنگی

متن کارت عروسی 77

متن شماره 77:
الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندگی کنند
و با پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایشان جاودانه
کرده اند به هم در آمیزند و یکی شوند، چه شادمانه است تکرار فریاد گونه این سوگند..

متن کارت عروسی 90

متن شماره 90:
ما زیربنای زندگیمان را با عشق آغاز می کنیم
و با هم یکی شدن را در محبت خلاصه می کنیم
باشد که در زندگی با هم و در کنار هم رهروان
این راه باشیم با ما در این راه همگام شوید

متن کارت عروسی 95

متن شماره 95:
… و حالا ما در آغاز سفریم سفری تا بینهایت
سری تا انتهای زندگی
به امید با هم رفتن و با هم ماندن
تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد جز به شوق
در آغاز این سفر همراهیمان کنید.

متن کارت عروسی 96

متن شماره 96:
عشق باغی است کز باغ بهشت سبزتر است
ز هر آینه شفاف تر است
با قدمهای پر مهر خود نهال عشق ابدیمان را آبیاری نمائید 

متن کارت عروسی 97

متن شماره 97:
هر چه گوئی آخری دارد بجز گفتار عشق
کین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را
مقدمتان گرامی باد

متن کارت عروسی 98

متن شماره 98:
عشق
در دیدگانمان شروع شد
بر لبهایمان جاری گشت
و با ازدواجمان حیاتی تازه یافت
از دیدن شما در محفلمان احساس خوشبختی خواهیم کرد

متن کارت عروسی 100

متن شماره 100:
امشب شب آن دولت بی پایان است
دل در پی دیدار رخ جانان است
یاران همه جمعند در این محفل شادی
شب نیست عروسی خداجویان است

متن کارت عروسی 104

متن شماره 104:
لحظه شیرینی که به تو دل بستم
از تو پرسیدم من،تو منی یا من تو؟
من به تو پیوستم، گفتم ای کاش پناهم باشی
همه جا و همه وقت دست تو در دستم
تکیه گاهم باشی
و تو گفتی هستم تا نفس هست کنارت هستم

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 107:
ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را آسان نیاوردم بدست
بارها این کودک احساس من
زیر باران‌های اشک من نشست
من تو را آسان نیاوردم بدست

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 109:
خواهان آنم که ضربان قلبت 
به لبخندهای مکرر تکرار شود
و هرآنچه به دل آرزو داری
بی بهانه از آن تو باشد

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 111:
آنجا که باشی ستاره می‌روید بر آسمانش
باش تا باشم
تکیه بر نفس‌هایت
هرکجا می‌روی، هرکجا می‌بری
من با تو باشم

یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند

متن شماره 112:
یک نفر آمده دنیای مرا سبز کند
خواب و بیدای و رویای مرا سبز کند
و به یمن نفس سبز و اهورایی عشق
از ثری تا به ثریای مرا سبز کن

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 113:
تو دوست داشتنت را به من بسپار
تا با تار و پود جانم
بهترین تن پوش عشق
را برایت ببافم

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 114:
تو را من برگزینم میان این همه خوبان
برای زیستن با تو میان این گواهان
بر لب آرم این سخن با تو
وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر مکان

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 115:
دوستش دارم، دوستم دارد
و این عاشقانه‌ترین
داستان کوتاه دنیاست

متن کارت عروسی عاشقانه

متن شماره 117:
در دل بینوای من 
عشق تو چنگ می‌زند
شوق به اوج می‌رسد
صبر فرود می‌کند

ب) متن کارت عروسی مذهبی

متن شماره 6 :
در پیشگاه حجت محض زمان مهدی ( عج )
منجی جهان
منت دار حضور شماییم .

متن شماره 10 :
بیاد امام عدل گستر راستین در فضائی آکنده از شمیم گلهای ولایت
و جمعی از مشتاقان ظهورش دو شکوفه از گلستان اسلام
پیمان همبستگی و پیوستگی می بندند. گل روی شما زینت افزای
محفل ماست

متن کارت عروسی 76

متن شماره 76:
به شوق پریدن با یکدیگر همبال شدند تا برآستان جانان فرود آیند
به روزه رضوان آذر عشق فتاده است
به شکرانه بهاری که در ابتدای زمستان کاشانه دلشان را گرم کرده
دست به دست هم دهیم و با ملائک هم آوا شویم

متن کارت عروسی 85

متن شماره 85:
با قلبهایی سرشار از توکل به خداوند بزرگ
آغاز زندگی مشترک خود را جشن میگیرند
حضورتان گرمی بخش میهمانی
بی شائبه و کوچک ما خواهد بود

متن کارت عروسی 91

متن شماره 91:
دو چشم انتظار ظهور آن پرده نشین (عج) در پرتوی والای محمد و آل محمد پیوند
خود را به آن امید بسرور می نشیند که دیگر روز جرعه نوش زلال شفاعتش گردند
حضور شما زینت افزای محفل ماست

متن کارت عروسی 103

متن شماره 103:
معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید
حضور خلوت انس است و یاران همه جمع
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
حضور شما در این بزم نشانه پاکترین محبت هاست 

ج) متن کارت عروسی خاص

متن شماره 25 :
پایان هر رفتن رسیدن است
ما اکنون به نقطه ای رسیده ایم که خود آغاز یک رفتن است
در این آغاز همسفر ما باشید

متن شماره 27 :
خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
آشتی خواهم داد دوست خواهم داشت
زندگی خالی نیست
مهربانی هست سیب هست ایمان هست

متن شماره 28 :
در آسمان زندگی خویش جستجوگر ستاره ای بودیم بالاتر از تمامی ستارگان بدرخشندگی خورشید
و به پاکی دریا و یافتیم آنچه را می خواستیم پس تو ای خوب در بزم آسمانی این دو ستاره بدرخش

متن کارت عروسی 36

متن شماره 36 :
در آسمان زندگی خویش جستجوگر ستاره ای بودیم
بالاتر از تمامی ستارگان بدرخشندگی خورشید
و به پاکی دریا و یافتیم آنچه را می خواستیم
پس تو ای خوب در بزم آسمانی این دو ستاره بدرخش

متن شماره 29 :
دست در دست هم نهاده ایم و سفره دوستی را
در دست آرزوها گسترانده ایم تا هر خاطره ای را به
زیبائی در دلها بیاویزیم
که رندگی تنها یادگاری ار محبت هاست
شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین

متن کارت عروسی 35

متن شماره 35 :
همتمان بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و ما نو سفریم

متن کارت عروسی 49

متن شماره 49:
چه زیباست ترنم آواز سوته دلان غمگسال
چه زیباست نوای نی دلدادگان
خوش آمدتان گوئیم به میعادگاه دوباره وجودمان
به میادگاه دوباره طپش قلبمان آنجا که دوست داشتن
تنها کلام زندگیست.

متن کارت عروسی 50

متن شماره 50:
خانه ای ساخته ایم، آبی نیلی آسمان
تا در تماس قلبهایمان، بارش باشد سبز و دلخواه و بهاری
نیاز، رسیدن توست در محفل عاشقانه مان

متن کارت عروسی 51

متن شماره 51:
آری، آغاز دوست داشتن است
ما به پایان دگر نیندیشیم گرچه پایان راه ناپیداست که همین دوست داشتن زیباست
مقدمتان گرامیباد

متن کارت عروسی 55

متن شماره 55:
یادتونه بچه بودیم می گفتین
ایشاا… عروسیتون
حالا موقشه، تشریف بیارین

متن کارت عروسی 60

متن شماره 60:
الا ای همای همایون نظر      خجسته سروش مبارک نظر
با بذل محبتی و قبول دعوتی چه شادی و شعفی به ز تشریف فرمایی
آن بزرگواران به جشن پر مهر پیوند ما

متن کارت عروسی 66

متن شماره 66:
عشق بهانه آغاز بود، بهانه سبز با هم زیستن
و اینک وصال …
from far away we found each other
unil the end of time,we are together
we request your presence in this moment
of transcendence
to our marriage celebration in which there
is no end

متن کارت عروسی 73

متن شماره 73:
… و حالا ما در آغازین سفریم
سفری تا بینهایت
سفری تا انتهای زتدگی
به امید با هم رفتن و با هم ماندن
تا جاییکه هیچ اشکی از چشمی نبارد و جز به شوق
در آغاز این سفر همراهیمان کنی

متن کارت عروسی 78

متن شماره 78:
میدونین چه خبره              چه روزیه؟
چه خبره، عروسیه           چه ساعتیه؟
عروسی کیه؟       چی میدن؟ شیرینی و شام
خوب مبارکه             برنامه چیه؟ هرچه پیش آیدخوش آید
کجاست؟

متن کارت عروسی 81

متن شماره 81:
توروخدا پاشین بیاین
واسه یه جشن
عروسیه
تو یه سالنه
از ساعتای 7 ا دمدمای صبح
ازه پذیرایی هم میشه
راستی تا یادمون نرفته بذار آدرسم بدیم
خوب دیگه می ببینیمتون

متن کارت عروسی 88

متن شماره 88:
زیر این سقف کبود دل ما مملو از روشنی است
کاممان شیرین است به می و امید
در میان همه گلهای نجیبب گل مریم چیدیم
و اندر این محفل عشق با دو شاخه یاس
مقدم پاک شما یاران را همه گل می کاریم

متن کارت عروسی 89

متن شماره 89:
گل نیارید چون خودتون گلید
تعریف نغمه را نکنید چون محمد از قبل ستایش کرده
بچه نیارید چون خوابش می بره
مجلس را گرم کنید چون از خودتونه
در ضمن به محمد دلداری ندید چون آب از سرش گذشته

متن کارت عروسی 93

متن شماره 93:
در اولین پگاه زندگی با نگاهی امیدوار بالهای محبت
را گشوده ایم تا به بام آسمان سعادت پر کشیم و اینک
پیک مهربانی را سویتان فرستادیم تا با حضور گرمتان در این میعاد
توان بالهایمان را قوت بخشد

متن کارت عروسی 94

متن شماره 94:
دو پرستوی جوان از باغ زندگیمان اولین
بهار زندگی مشترکشان را شروع میکنند
بهاری که برای آنها شادی به ارمغان می آورد
بهاری که تولدی دیگر از یک زندگی است
آرزو داریم که با آهنگ قدوم شما
بهاری زیباتر داشته باشیم

متن کارت عروسی 101

متن شماره 101:
گل نیارید چون خودتون گلید
تعریف آزاده را نکنید چون کاوه از قبل ستایش کرده
بچه نیارید چون خوابش می بره
مجلس را گرم کنید چون از خودتونه
در ضمن به کاوه دلداری ندید چون آب از سرش گذشت

متن کارت عروسی 105

متن شماره 105:
فرشته مهر لبخند زد و گفت :
وقتی زمین هزار و سیصد و نود و یک بار به دور خورشید بچرخد
و ستاره ها آسمان چهارمین ماه سال را آذین ببندند
بیست و دومین روز نوبت عاشقی است و در آن روز دو ستاره
روشن اقبال به هم پیوند می خورند و جشن بزرگی برپا می شود که
همه آدمهای خوب در آن دعوت دارند

متن کارت عروسی خاص

متن شماره 106:
اگر یاد کسی هستیم
این هنر اوست نه هنر ما …!
چقدر زیباست کسی را دوست بداریم
نه برای نیاز، نه از روی اجبار و نه از روی تنهایی
فقط برای اینکه ارزشش را دارد

متن کارت عروسی خاص

متن شماره 108:
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم زعشق شکر و بادام دوست

متن کارت عروسی خاص

متن شماره 116:
شادی و غم منی بحیرتم 

خواهم از تو، در تو آورم پناه
موج وحشیم که بی خبر زخویش
گشته‌ام اسیر جذبه‌های ماه

د) متن کارت عروسی ساده

متن شماره 7 :
در انتظاریم
با گل وجود خود

محفل آرای سرور ما باشید  

متن شماره 13 :
بار سفر بسته ایم به قصد دریای همدلی
در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

متن شماره 14 :
می خواهیم مهربانی را بیاموزیم
موسم نیلوفران ما شما را می خواند

متن شماره 17 :
خانه ای ساخته ایم با گل یاس سپید
در فراسوی بهار ما ترا می خوانیم تا به لطف قدمت
این دل کوچک ما گل به دامن بشود

متن شماره 18 :
بیا تا گل برافشانیم
اکنون که در کانون قلب
جوانه های شادی شکوفا می شود بر شماست که با گل وجود خود این بزم را بیارایید

متن شماره 19 :
محفلی ساخته ایم روشن از پرتو مهر سایبانش گل سرخ
بی ریا همچو سپهر
ما در این مخفل انس در عبادتگه نورانی خود
شوق روحانی دیدار تو در دل داریم

متن کارت عروسی 20

متن شماره 20 :
از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم
و تا اوج بودن با همیم
با حضورتان شادیمان را دو چندان کنید

متن شماره 21 :
محفلی ساخته ایم همه از جنس بلور
و حصارش همه تکرار صفا سایبانش همه نور
مملو از لطف و وفا پیکرش جشن و سرود
قلب ما روشن کن پرز شادی و ز شور
جشنمان را به یمن قدمت گلشن کن

متن شماره 26 :
دلشان می خواهد با نسیم سحری
شاخه ای از گل یاس بوته ای از گل مریم
بغلی از گل سرخ همه را دسته کنند
برگیرند بسازند سبدی از پز طاووس سیپد
تا دهند مژده به آنها که در این بزم به ما پیوندند

متن کارت عروسی 31

متن شماره 31:
زیر بام سعادت پیمان مهری می بندیم
ما را در این میثاق همراه باشید

متن کارت عروسی 33

متن شماره 33 :
آغاز می کنیم زیستن را
پیوستن
و یکی شدن را
لطف حضور شما در این جشن آغاز مایه شادی ما خواهد بود

متن کارت عروسی 45

متن شماره 45:
روز وصل دوستداران یاد باد
مقدمتان به دیده منت

متن کارت عروسی 57

متن شماره 57:
برانیم تا در هنگامه بهار و هوائی که سرشار از
بوی دل انگیز عطر گلهاست،آغاز پیوند
جاودانه زندگیمان را جشن می گیریم.
حضورتان زیبائی شادی محفلمان را افزونتر خواهد نمود.

متن کارت عروسی 64

متن شماره 64:
روی پای تر باران به بلندی محبت بپریم
بار سفر بسته ایم به قصد دریای همدلی
در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

متن کارت عروسی 69

متن شماره 69:
میروند تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشند و آغازین لحظات
زندگی نوین خو را جشن می گیرند و با چهره ی گشاده بپای شما
گل میریزند
گل روی شما عزیزان گرمی بخش محفل ما خواهد بود

متن کارت عروسی 80

متن شماره 80:
پیوندمان نسیم تفاهم و دوستی را برعرصه مصفای
زندگی می پراکند
و ما آغاز این با هم زیستن را جشن میگیریم
حضور شما عطر صفا و مهربانی محفل ماست
امیدواریم که گل وجودتان زیباترین نقش باغ خاطره این روز باشد

متن کارت عروسی 82

متن شماره 82:
دست در دست هم نهاده ایم
و در سپیده دم بزرگتربن رویداد زندگی
جشن کوچکی آراسته ایم
شوق فشردن دستان شما
برایمان انتظاری است شیرین

متن کارت عروسی 83

متن شماره 83:
با طلوع مهتاب
زیر چتر نقره فام اختران
در گذرگاه زمان
در کنار سفره یاس سفید
در سکوت ساده تیر شبان
دو کبوتر آرام
شعر پر شور بهاران را خواهند سرود
ای همه پاکدلان تا به اوج باران همراه ما باشید

متن کارت عروسی 86

متن شماره 86:
در پیشگاه شما
آغاز زندگی نوین را در
بوستان مهر و گلستانی
از شادمانی جشن می گیریم

متن کارت عروسی 87

متن شماره 87:
لحظه ها می گذزد…
قصه ای هست که دیگر هرگز
نتوان شد آغاز ما بر آنیم تا به
دیوار همین لحظه که در آن همه
چیز رنگ لذت دارد آویزیم

متن کارت عروسی 92

متن شماره 92:
همبستگی ما فضل نوینی از کتاب زندگیست
می اندیشم که این بزم را بدون شما صفایی نیست

متن کارت عروسی 99

متن شماره 99:
لحظه ها می گذرد…
قصه ای هست که دیگر هرگز
نتوان شد آغاز ما بر آنیم تا به
دیوار همین لحظه که در آن همه
چیز رنگ لذت دارد آویزیم

متن کارت عروسی ساده

متن شماره 110:
می‌توان با این خدا پرواز کرد

سفره دل را برایش باز کرد
می‌توان درباره گلی حرف زد
صاف و ساده مثل بلبل حرف زد
چکه چکه مثل باران راز گفت
می‌توان با او صمیمی حرف زد