هزینه چاپ

چاپ مشخصات (اسامی،متن، نشانی، تاریخ و …) به طور کلی به سه صورت انجام می‌شود :

  1. چاپ رنگی که کیفیت قابل قبولی دارد و عموما برای کارت‌های معمولی انتخاب می‌شود.
  2. چاپ دیجیتال که حالت خاص و با کیفیت چاپ رنگی است برای کارهایی که به کیفیت و وضوح بیشتری نیاز دارد مانند چاپ تصاویر توصیه می‌شود.
  3. چاپ طلاکوب یا نقره کوب.

هر کارت با توجه به مدلش و نوع سفارش مشتری می‌تواند یک یا دو سری چاپ داشته باشد. سری اول معمولاً چاپ اسامی، متن، تاریخ و نشانی داخل کارت است. در صورتی که روی کارت یا پاکت یا به طور کلی محلی جز داخل کارت نیاز به چاپ داشته باشد شامل سری دوم می‌شود. سفارش دهنده باید برای هر سری چاپ به طور جداگانه هزینه فرم‌های چاپ را بپردازد. در توضیحات هر محصول نوع و تعداد سری چاپ مربوط به نمونه‌ آن ارائه شده است.

هزینه چاپ رنگی

فرم این نوع از چاپ 200 عدد می باشد و به ازای 1 تا 200 عدد کارت یک فرم هزینه دریافت خواهد شد. هزینه هر فرم چاپ رنگی 450 هزار تومان می باشد. به عنوان مثال در صورت سفارش 300 عدد کارت شما باید 2 فرم چاپ رنگی خریداری کرده و مبلغ 900 هزار تومان بپردازید.

هزینه چاپ دیجیتال

فرم این نوع از چاپ 50 عدد می باشد و به ازای 1 تا 50 عدد کارت یک فرم هزینه دریافت خواهد شد. هزینه هر فرم چاپ دیجیتال 380هزار تومان می باشد. به عنوان مثال در صورت سفارش 100 عدد کارت شما باید 2 فرم چاپ رنگی خریداری کرده و مبلغ 760هزار تومان بپردازید.

هزینه چاپ طلاکوب یا نقره کوب

این نوع از چاپ دارای هزینه اضافه ای به نام کلیشه می‌باشد. کلیشه قطعه فلزی است که مشخصات شما با اسید روی آن حکاکی شده و چاپ طلاکوب روی کارتها به وسیله کلیشه به همراه نوار طلا انجام می‌شود. هزینه ساخت کلیشه برابر با 400هزار تومان است. هزینه ضرب چاپ طلاکوب به ازای هر فرم 100 عددی 350هزار تومان برای چاپ داخل کارت و 300هزار تومان برای چاپ روی کارت یا پاکت می‌باشد. به عنوان مثال در صورت سفارش 50 عدد کارت که هم چاپ داخل و هم چاپ روی کارت دارد، شما باید 1 فرم چاپ طلاکوب داخل کارت به مبلغ 350هزار تومان، 1 فرم چاپ طلاکوب روی کارت به مبلغ 300هزار تومان و یک کلیشه به مبلغ 400هزارتومان خریداری کرده و جمعاً مبلغ1050هزار تومان بپردازید.